Här presenterar vi grunden i det arbetsflöde vi använder för att hålla koll på projekten och få dem att fungera på ett smidigt sätt. Från första mötet tills vi avslutar och följer upp.

Uppstarten

1-uppstartVi sätter oss tillsammans med dig, diskuterar och slår fast de funktioner produkten ska innehålla och de förutsättningar som finns för vad som behöver åstadkommas. Vi vrider och vänder för att se att idén håller hela vägen.

Vi kallar det workshop.

2-workshopVi sätter ihop ett team av medarbetare med rätt kompetens så att vi får olika infallsvinklar. Målsättningen är att hitta möjlig­heter och undvika fallgropar.

Vi planerar in vad som behöver ingå i produkten för att den ska fungera och vilka funktioner som kan läggas till efter hand.

Wireframes och flöde

3-underlagNär vi vet förutsättningarna tar vi på Prek fram en skiss för produktens funktionalitet. Vi utgår från vad vi kommit fram till under vår work­shop och lägger på bra och eventuella framtida funktioner.

Det är vad vi kallar för ”wireframe”. Vi skapar ett funktionsflöde och undersöker vilka beslut som måste tas i projektet när och hur.

I större projekt där databaser är viktiga tar vi in våra specialister och ser till att arkitekturen blir den bästa möjliga för projektet.

Vi sammanställer allt detta i en rapport till dig. Det här är ett viktigt steg som lägger grunden för projektet.

Var det så det var tänkt?

När vi kommit så här långt har vi ett bra underlag att gå vidare med. I rapporten och funktionsflödet har vi fångat in det mesta om och omkring produkten som är väsentligt för att kunna gå vidare med design och utveckling. Här har vi en avstämning med dig att projektet är korrekt uppfattat och vi tänkt på allt.

Efter det här steget brukar vi kunna ge dig pris på design och produktion.

Design

4-designVem är mottagaren och vad vill du kommunicera? För att veta hur vi ska tala måste vi veta vem vi vänder oss till.

Visuell design och interaktionsdesign hänger ihop för att skapa intuitiva produkter som flyter ihop med tekniken. Här handlar det bland annat om vaga begrepp som känsla och upplevelse, men också om budskap, färg och form – som dess­utom pratar samma språk som din befintliga grafiska profil.

Produktion

5-utvecklingNär designen är godkänd går vi vidare till produktion. Vi kodar och bygger, ser till att produkten ser ut som den ska och fyller den med rätt funktionalitet.

Vi börjar alltid att jobba med struktur och back end-funktioner. Så det kan ibland ta en stund innan funktioner och resultat ser ut som det ska.

Vid större projekt kan du följa utvecklingen i vår ”sandlåda” och under produktionen gör vi regelbundna avstämningar med dig.

Godkännande och uppföljning

6-feedbackDu går nu igenom produkten och återkopplar till oss med eventuella justeringar. Efter din genomgång och ditt godkännande lanserar vi produkten med överenskommen dokumentation och eventuell utbildning.

Efter att ha varit i drift en tid gör vi en uppföljning och granskar resultatet.

8-klart

Drift, underhåll och utveckling

Det enklaste och det som de flesta av våra kunder föredrar är att lägga sina applikationer och hemsidor i vår serverpark.

Vi erbjuder både underhåll och driftavtal, som innehåller hjälp att hålla sidan igång med rätt kapacitet, skyddad, snabb och uppdaterad och med löpande anpassningar.

Liknande innehåll

Vad vi gör

PREK har flera spännande tjänster och produkter, men i grunden…

Vilka är vi

Webbutvecklare, designers, projektledare och support PREK är sedan 2020 en…

Mäklarsystemet FasAd
Mäklarsystemet FasAd
Mäklarsystemet FasAd
Mäklarsystemet FasAd

Mäklarsystemet FasAd – komplett
och webbaserat!

Mängder av funktioner som underlättar din vardag! Mäklarens bästa vän…