Skapa Enkät är vårt verktyg för att skapa enkäter. Du gör det enkelt via det webbaserade systemet, skickar ut enkäten och får svar med tydlig statistik över hur respondenterna svarat på dina frågor.

Laddat med enkla funktioner!

Systemet låter dig enkelt ställa frågorna du vill ha svar på, med sidhantering, olika frågetyper och tidsbegränsning om det behövs. Varje enkät kan du även få med en unik QR-kod som kan användas till exempelvis annonser och tryck.

Du skickar ut länken till enkäten via e-post eller vår smarta tjänst Skapa Nyhetsbrev™. När respondenterna går igenom din enkät kommer svaren automatiskt in i systemet.

Enkäten kommer från dig!

Skicka via Skapa Enkät, men låt det vara ditt eget varumärke – Du lägger enkelt till din egna företagslogotyp på undersökningen. Enkäterna sparas online och har du gjort en, kan du enkelt återanvända den som mall för nästa enkät.

Rapportering

Varje enkät omvandlas till ett analysblad med korstabulerad filtrering.

Skapa Enkät och Sociala medier

Skapa Enkät fungerar bra ihop med sociala medier. Dela dina frågor och svar på Facebook, Twitter, LinkedIn integration.

Google Analytics

Genom att t.ex använda Google Analytics och skapa en tacksida på din egna hemsida blir det bra för Google analytics-spårning.

För mer information, gå till Skapa Enkät.

Våra övriga produkter

FasAd Mäklarsystem
FasAd Mäklarsystem
FasAd Mäklarsystem
FasAd Mäklarsystem

FasAd Mäklarsystem för en
spännande marknad

FasAd Mäklarsystem är avsett för den svenska marknaden och används…

Skapa Nyhetsbrev
Skapa Nyhetsbrev
Skapa Nyhetsbrev
Skapa Nyhetsbrev

Skapa nyhetsbrev – få ut dina nyheter!

Skapa Nyhetsbrev™ är ett webbaserat verktyg för att skapa och…

PREK Leadshantering
PREK Leadshantering
PREK Leadshantering
PREK Leadshantering

PREK Leadshantering – för att
skapa affärer

PREK Leadshantering är en webbapp byggd för att samarbetsparters på…